TSP a jejich kritické myšlení

19.05.2008 09:36

Jak jsem byl upozorněn, Testy studijních předpokladů obsahují samostatnou kapitolu Kritické myšlení. Pokud do ní nahlédnete, budete se divit. Netestují se zde totiž obecné schopnosti porozumění textu, jasné formulace otázek, předkládání problémů a hodnocení argumentů, nýbrž speciální znalosti motorů, léčiv, Newtona, Ústavy. Jen houšť, na filozofii potřebujeme lidi, kteří se v motorech vyznají. A léčiva se koneckonců taky hodí.

Zpět