Proč zmizely komentáře?

06.10.2008 21:06

email #1:

Dobrý den, sepsal jsem bakalářskou práci, která se v podstatných aspektech dotýkala filozofie mysli. Jsem o kvalitě práce přesvědčen; bohužel však můj názor nesdílí její hodnotitelé, takže ji musím přepracovat do 30. listopadu. Vzhledem k tomu, že jednání vedoucího práce považuji za nečestné v mnoha ohledech, chtěl bych Vás požádat, jestli byste byl tak laskavý a vedení mé práce na tu krátkou dobu převzal. Obhajoval jsem například nematerialistickou explikaci vědomí podle Davida Chalmerse.

moje odpověď:

Dobrý den, Vaši práci nepovedu. Prošel jsem si ji i recenzní posudky a musím přiznat, že s uvedenými klady i výtkami vesměs souhlasím. Práce v této podobě je roztěkaná, věnujete pozornost mnoha různým tématům, zkrátka honíte příliš mnoho zajíců najednou. Budu k Vám upřímný: text potřebuje výrazně předělat, osekat, prohloubit, musíte více vysvětlovat a vůbec vyjít vstříc potenciálnímu čtenáři (a to, že očekáváte kvalifikované čtenáře, není záminka proto, abyste se neobtěžoval s vysvětlováním, definováním, charakterizováním a argumentováním). Vaši práci nepovedu ze dvou důvodů, především proto, že mám teď na práci věci, které jsou pro mne a katedru filozofie důležitější a vedení jakékoli práce je únavná a nevděčná činnost. Druhým důvodem je to, že se domnívám, že práci je třeba předělat tak výrazně, že to za dva měsíce snad ani nejde stihnout. V každém případě Vám přeji hodně zdaru.

email #2:

Vaše Vysokoblahorodí, v případě, že souhlasíte s uvedenými posudky, soudím, že spíše Vaše dementalita by potřebovala osekat, předělat, ale nikoliv prohloubit. Souhlasíte-li s oponentovou definicí theurgie, asi byste měl změnit povolání. Polibte mi Zouhara!

Dočasně jsem znepřístupnil komentáře. Stejně tam publikovala jen samá nemocná individua, viz výše přiložená korespondence. Taky děkan. Založil jsem si sbírku obdržených hanopisů a před Vánocemi ji srovnám s kolekcí prof. PhDr. Břetislava Horyny, Ph.D. Nejdůležitější ale je, že mi začala burčáková sezóna. Svět už zase patří kvasinkám!

Zpět