Post mortem

03.06.2008 13:41

Je po obhajobách. Bylo to celkem v pohodě, obzvlášť ve srovnání s martýriem, kterým si musela projít druhá komise. Vedle filozofických prací o Leibnizových kuličkách, ulomeném kousku Anaximandra, árijské filozofii výchovy a prožívání dějepisu, byla jedna práce i o feministkách. Ty prý rády používají výraz "falokratický", protože to v mužích vzbuzuje kastrační úzkost. No bodejť, nikdo přece nechce být falokrátký. Mimochodem, když se podepíšu příjmením, jsem falokratický nebo vaginokratický? Je těžké být picha.

Zpět