Mind in Body

27.11.2008 14:00

přednáška Mind in Body – Epistemology and Metaphysics of the Immortality of the Soul from the Renaissance to Modernity, kterou prosloví prof. Paul Richard Blum (Loyola College in Maryland; v současné době hostující badatel ve Filosofickém ústavu); přednáška se uskuteční ve čtvrtek 27. listopadu od 14 hodin v zasedací místností Filosofického ústavu AV ČR (Jilská 1, Praha1)

Zpět