Lékařské prohlídky

27.10.2008 11:54

Podle zákona č. 258/2000 prý musím jít na prohlídku k lékaři "poskytujícímu závodní preventivní péči". Dostal jsem na to i takový formulář, podle kterého patří výuka filozofie do první kategorie rizikových faktorů práce. Možné stupně rizika jsou tři. Na formuláři sice není explicitně řečeno, jestli je nejrizikovější stupeň jedna nebo tři, tak nějak ale předpokládám, že stupeň jedna znamená nejmenší nebezpečí úrazu. Pokud je tomu skutečně tak, pak se musím ohradit: Sókrata práce pořádně otrávila, Bruna upálili, Bacon se nachladl a zemřel v práci, Descartes se nachladl a zemřel při výuce, Schlicka zastřelil student ... a oni tomu dají stupeň jedna?! Už vám někdy spadly na nohu Rödovy Dějiny novověké filosofie II?

Zpět