Kognitivní věda: modularita a konekcionismus

23.03.2009 17:00

přednáška České softlingvistické jednoty; přednášející: Tobias Scheer; zasedací místnost na děkanátu FF MU

Zpět