Kdo holí Xindla?

14.10.2009 11:29

Strašně, příšerně, pekelně závidím děkanovi, že v TV odchytil následující prohlášení právního divouse a spisovatele románů pro ženy Milana "Amazon" Kindla: "Rozhodce je ze zákona vázán mlčenlivostí, takže já vám ani nemůžu říct, jestli jím jsem nebo ne." (@jokr_) Závidím mu tak, že jsem místy úplně zelený a musím si občas lehnout, protože tohle je bez debat hláška roku a já ji prostě minul. To jediné, co teď mohu udělat, je obdivovat tohle překrásné Kindlovo filozofické haiku.

Kindlův výrok v sobě spojuje dva klasické filozofické motivy: Platónova Kratyla, který odmítá používat slova, a Epimenida, který, ač sám Kréťan, označil všechny Kréťany za lháře. Milan Kindl odmítá mluvit - ne proto, že se spolu s Kratylem domnívá, že statické pojmy nedokáží patřičně zachytit dynamické změny na plzeňské právnické fakultě - ale proto, že ctí Wittgensteina a ví, že o čem se nedá hovořit, o tom se musí mlčet. Dále, Milan Kindl je podobně jako Epimenidés lapen do pasti, neboť ať řekne či neřekne cokoli, bude to buď lež, nebo porušení zákona.

Předpokládám, že Kindlův výrok je třeba číst v tom duchu, že '(jakýkoli) rozhodce je (ohledně svých kauz) vázán mlčenlivostí, tudíž nemohu říct, zda jsem (v této určité kauze) rozhodcem či nikoli'. Bez znalosti kontextu a bez velké snahy o vstřícné čtení si ovšem každý z nás samozřejmě bude myslet, že Xindl je trouba, který sám se usvědčuje a kaká si na hlavu. Od toho má ale přece nás, ne?


Zpět