Gaston

13.06.2008 11:19

Evakuace před blížícími se elektrikáři vydala první poklad. Děkan objevil a přinesl dvanáctistránkovou seminární práci v kroužkové vazbě z roku 1998. Jistá slečna Dvořáková v ní na s. 2 píše: "Bachelardovy komplexy jsou elementárnější než komplexy hlubinné psychologie. Vycházejí z čistého názoru materiality, z archetypálního snění hmoty a až druhotně působí na emocionalitu. Oživují imaginaci a obohacují psychiku řetězem obrazů." Ano, moje současná manželka má za sebou temnou minulost. Já jsem ovšem ten poslední, který by měl něco říkat: v té době jsem plodil jakousi zvratkoidní práci o techno-optimismu a lumících. Napříč časem se si směji.

Zpět