Filozofické reflexe uměleckého díla

25.05.2009 10:00

Praha; deadline abstraktů 31. 3. 2009; pozvánka

Zpět