Děkanovy nové šaty

09.11.2008 17:18

Swwwět se změnil a rozšířil o děkanský blog. Nová podoba stránek se mi líbí, jen ty obří hodiny jsem si zablokoval, protože (na takové srandičky) není čas. To jsem zvědav, jestli se v blogu budou pravidelně objevovat pikantérie ze zasedání kolegia děkana. Dozví se akademická veřejnost konečně pravdu o bujarých pondělních matiné? Pro ty, kteří netuší, oč jde, připojuji záznam z děkanova pracovního deníku, který mi kdysi omylem poslal emailem, takže vás teď mohu všechny vydírat:

12. května 2008

... Proděkan Petřík je brundibár. Chce vydat nařízení, že ve frontách na studijní je nutné používat deodoranty. Romanističtí měkýši, voňavkáři jsou to! Asi už zapomněl, jak to tady smrdělo, když ještě neexistovala FSS. Asi bych mu ale přece jen měl trochu vyjít vstříc ... Navrhuji vytvořit samostatnou frontu pro religionisty a zakázat jim zápis ve dnech, kdy průměrná teplota překročí 28 stupňů. Zbytku se dost uleví. Proděkan Zouval můj nápad označuje za "potróblé", proděkanka Kradová si cosi drmolí starořecky a já předstírám, že jsem slovo "kretenos" přeslechl. Následuje zpráva o přijímacích zkouškách. Proděkanka Kradová podává úplný přehled v pentametru. Vychází najevo, že na přijetí byli navrženi všichni studenti s percentilem >19, pouze na knihovnictví zůstali věrní svým <14. Meziročně jde rozhodně o zlepšení, loňských >"vlastní podpis bez hrubky" se již nesmí opakovat! Proděkan Zouval označuje přijímací zkoušky za "hamba blít", což je v jeho idiolektu někde mezi "totálně blbé" a "blbé jak Vorovka". Po úspěchu s pojmenováním účeben navrhuje proděkan Svoz pojmenovat i jednotlivé pracovny učitelů. Jako příklad si zvolil pracovnu prof. Koryny a doc. Hrazdy, kterou navrhuje přejmenovat na Auschwitz ...   

Zpět