Proseminář

je velmi tvrdý kurz. Jeho hlavní ambicí je donutit studenty prvního ročníku rozlišovat mezi filozofickou prací a pustým blábolením. Studenti jsou nuceni rozlišovat mezi tím, kdy zpracovávají referát a kdy píšou argumentační esej - kdy mají patřičně parafrázovat a kdy mají s parafrází samostatně pracovat - kdy mají věnovat pozornost kontextu a kdy se mají soustředit pouze na vlastní smysl textu. Pokud bych to měl vyjádřit skutečně tvrdě, cílem kurzu je spoutat studentovu (skutečnou či pouze chtěnou) kreativitu a osobitost svěrací kazajkou filozofické metodologie. Neboť i filozofická práce má svoje pravidla a jestliže se něčím vyznačuje, pak mnohem spíše než o rozlet a troušení intelektuálních perel jde o důslednost, odvahu, jasnost a nekompromisnost. Většina studentů přišla studovat filozofii na základě romantických pohnutek, v ideálním případě z nich tento kurz udělá filozofické cyniky, tedy samostatně přemýšlející individua s kritickým odstupem a bez jakýchkoli předsudků.

Sylabus:

  1. jak parafrázovat?
  2. jak porozumět argumentu?
  3. jak hodnotit argument?
  4. jak psát esej?