Filozofie pro nefilozofy

Jedna polovina posluchačů tohoto povinného kurzu by ráda dějiny filozofie; druhá polovina by si ráda sportovně zafilozofovala; třetí polovina by ráda projevila svoje postoje k prohnilému světu; čtvrtá polovina chce vědět, jak je to teda s tím Bohem; pátá polovina se chce dozvědět pikantnosti; šestá polovina by to ráda „jakože po problémech“; sedmá polovina trpí melancholií; osmá polovina neexistuje; devátá polovina má ráda sci-fi; desátá polovina  to má totálně na háku. Všechny poloviny se však shodují v základním postoji k tomuto kurzu: jde o nutné zlo. Navzdory tomu všemu byste však po absolvování tohoto kurzu měli být schopni formulovat základní témata, otázky a problémy hlavních filozofických disciplín, používat základní filozofickou terminologii, samostatně a kriticky přemýšlet o zdánlivě samozřejmých otázkách, rozpoznat autory významných filozofických teorií a tyto teorie reprodukovat, docenit vliv filozofie na formování oboru, který studujete. Aby naše sdílené zlo bylo co nejsnesitelnější, vezměte do úvahy i následující fakta:  

◊ v aule je příšerná akustika, i kdybych řval sebevíc, nebude vzadu nic slyšet, proto si prosím sedejte dopředu; chcete-li hrát na hodinách piškvorky, klidně seďte vzadu, ale pak si nestěžujte, že jste nic neslyšeli

◊ váš přednášející někdy huhňá, nestyďte se a požádejte o zopakování, případně mu nabídněte něco k pití  

◊ váš přednášející někdy mluví příliš rychle, nestyďte se a požádejte o zopakování, případně mu nabídněte sedativa

◊ váš přednášející někdy používá příliš mnoho cizích slov, nestyďte se a požádejte o zopakování či český ekvivalent, jde o těžko léčitelnou nemoc z povolání

◊ váš přednášející se téměř vždy mračí, ignorujte, případně nabídněte plastickou operaci; mračení je výrazem přemýšlení (je-li jaké), špatná nálada se u přednášejícího projevuje stažením koutků úst

Jak kurz úspěšně ukončit?

Závěrečný písemný test je sestaven z několika otázek, na které byste měli být schopni odpovědět tehdy, pokud splníte všechny následující podmínky:

 • pročtete si studijní materiály
 • pečlivě se seznámíte s obsahem přednášek
 • nebudete u zkoušky panikařit
 • nepokusíte se opisovat, to se mi pak velmi rychle stáhnou koutky úst, viz výše 

Test nezkoumá vaši schopnost vyjmenovat díla toho kterého autora, už vůbec nejde o data narození, bydliště či rodinné vztahy. Abyste získali alespoň povšechnou představu, následují některé (mírně upravené) otázky, jež se objevily v testech z minulých let:

I: X: „Kance uděláme s šípkovou omáčkou.“, Y: „Se zelím!“, X: „S šípkovou!“, Y: „Nám chutná zelí. Zelí je lepší, kance rozhodně se zelím.“ Uvedená diskuse by podle Francise Bacona byla nejspíše ovlivněná idoly: (a) rodu; (b) jeskyně; (c) trhu; (d) divadla. Vysvětlete, proč si to myslíte.

II: Kant se zabýval hnízděním vlh. Co to je a proč to Kanta vlastně zajímalo? [poznámka: ve skutečnosti se Kant pochopitelně hnízděním vlh nezabýval — byl to trpasličí suchar, zajímaly ho apriorní formy názoru, kategorický imperativ a požárnictví]

III: Který z následujících výčtů nejlépe charakterizuje filozofii René Descarta? [poznámka: v testu se mohou objevit i jiná adjektiva, např. racionalistická, dualistická, metodická, systematická, ...]

 • antiseptická + bakteriální + protikuřácká + laparoskopická + endokrinologická
 • kolonoskopická + antibakteriální + houbovitá + antiseptická + dávivá
 • dialektická + alkoholická + bezlepková + kolonoskopická + dávivá
 • nekořeněná + připuštěná + bakteriální + centrální + odbrzděná

IV: Proč zavádí Špindíra do svého systému princip opilého krtka? [poznámka: ve skutečnosti nejde o opilého krtka, to je jen takový humorný příklad, že?]

V: Na jaké úvaze je založena fenomenologická kritika zónové obrany? [poznámka: ve skutečnosti samozřejmě nejde o zónovou obranu, ta je ve filozofii zakázaná]

Sylabus:

 1. filozofie!?
 2. filozofické metody
 3. základy epistemologie
 4. základy metafyziky
 5. základy etiky
 6. základy filozofie vědy
 7. základy filozofie jazyka
 8. základy filozofie mysli

Literatura:

 • Law, S.: Filozofická gymnastika. Praha 2007.
 • Novotný, Z.: Jak (se) učit filosofii. Olomouc 2004.
 • Blecha, I.: Filosofie. Olomouc 1998, 2004.
 • Filozofie bezbolestně