Novověká filozofie

je to, co najdete mezi renesanční filozofií a Kantem. Nejde přesně historicky, geograficky či tématicky vymezit; není jasné, jestli do ní počítat třeba i Newtona nebo Wolffa. V každém případě je to však filozofie plná úžasných výkonů, skvělých úvah a racionálních argumentů.

Sylabus a texty ke čtení:

 1. Bacon, Galileo, Hobbes
  Nové Organon, aforismy 1-66
  [Röd 9-44]
 2. Descartes
  Principy filosofie; část první
  Hledání pravdy
  Rozprava o metodě; část druhá, s. 13-19
  Meditace o První filosofii; meditace 3-6
  [Röd 64-108]
 3. Spinoza
  Etika; kniha první
  [Röd 279-304]
 4. Leibniz
  Monadologie
  Metafyzické pojednání; odstavec 7-16
  O tom, co přesahuje smysly a hmotu
  Úvahy o poznání, pravdivosti a idejích
  K univerzální charakteristice
  [Röd II 84-142]
 5. Locke
  Esej o lidském rozumu; kniha I
  Esej o lidském rozumu; kniha II, kapitoly 1-11
  Esej o lidském rozumu; kniha II, kapitoly 29-33
  [Röd II 33-66]
 6. Berkeley
  Pojednání o základech lidského poznání; úvod
  Tři dialogy mezi Hyladem a Filonoem
  [Röd II 143-167]
 7. Hume
  Zkoumání o lidském rozumu, oddíl 2 a 3
  Zkoumání o lidském rozumu, oddíl 12
  [Röd II 397-422]