Myšlenkové experimenty

jsou hypotetické situace, které slouží k podpoře či ke kritice určitého výchozího tvrzení. Většinou jde o košaté scénáře, jež díky intuitivní přitažlivosti pomáhají věci ujasnit [user-friendly]. Od obvyklých experimentů se liší tím, že k dosažení kýženého efektu nemusí dojít k jejich provedení, jsou tedy hojně využívány především ve fyzice a ve filozofii, jelikož obě disciplíny (a) bývají někdy dost složité a potřebují srozumitelné příklady, (b) týkají se alternativních vesmírů/možných světů, (c) nemohou normálně experimentovat, když jde o příliš malé či velké rozměry, rychlosti a tlaky/nemohou normálně experimentovat, když jde o lidi, umělecké předměty, božstva, ekosystémy, atd.

Sylabus a texty ke čtení:

 1. definice
  Mach: On Thought Experiments
  Wilkes: Real People
 2. klasifikace
  Brown: Laboratory of Mind, kapitola II
 3. myslitelnost
  Chalmers: Is Conceivability Guide to Possibility?
 4. struktura
  Sorensen: Thought Experiments
 5. platonismus
  Brown: Thought Experiments: A Platonic Account
 6. konstruktivismus
  Kuhn: A Function for Thought Experiments
 7. experimentalismus
  Sorensen: Thought Experiments
 8. empiricismus
  Norton: Why Thought Experiments Do Not Transcend Empiricism 
 9. epistemická hodnota
  Gendler: Galileo nad Indispensability of Scientific Thought Experiment
  Norton: On Thought Experiments