Interpretační seminář

je další pokus vypěstovat ve studentech filozofie základní kritické návyky, tentokrát díky komentované četbě Descartových Meditací o První filosofii. Text čteme velmi pomalu, podrobně, větu po větě. Je to možná až trochu příliš detailní přístup, ale nenapadá mě jiný způsob, jak ukázat, co všechno mohu od filozofického textu očekávat a jaké nároky na něj mohu vznášet. Geniální Descartes to naštestí snese.