Filozofie mysli

je jedna z mnoha filozofických specializací, jež jsou vymezené svým tématem: je charakteristická otázkami, problémy a odpověďmi, které se týkají povahy mentálních stavů, nutných a dostatečných podmínek připisování mentálních stavů, vztahu mysli a těla, nepřímo pak i otázek spojených a problémem osobní identity či svobodné vůle. Filozofie mysli (spolu s úžeji chápanou epistemologií a estetikou) bývá někdy vřazována do interdisciplinárního balíku tzv. kognitivní vědy; jindy bývá označována jako filozofie psychologie nebo dokonce jako filozofie umělé inteligence. Do filozofie mysli bývá řazeno v podstatě cokoli, v čem se objeví výrazy jako mysl, duše, duch, subjekt, mentální vlastnosti, stroj. Role filozofie mysli je asi nejlépe pochopitelná na základě dvou hlavních otázek, k nimž se pokouší najít odpovědi: Co je to mentální stav? A jak lze poznat, že někdo takový mentální stav má?

Sylabus a texty ke čtení:

 1. dualismus
  Descartes: Meditace o První filozofii (II a VI)
  Huxley: On the Hypothesis That Animals Are Automata, and Its History
 2. behaviorismus
  Turing: Computing Machinery and Intelligence
  Putnam: Brains and Behaviour

  [Ryle: Descartes' Myth]
 3. teorie identity
  Smart: Sensations and Brain Processes
  [Place: Is Consciousness a Brain Process?]
 4. funkcionalismus
  Putnam: The Nature of Mental States?
  [Armstrong: The Causal Theory of the Mind]
 5. anomální monismus
  Davidson: Mental Events
  [Horgan: From Supervenience to Superdupervenience]
 6. intencionalita
  Fodor: Propositional Attitudes
  Dennett: True Believers
 7. vědomí
  Block: Concepts of Consciousness
  Nagel: What is it like to be a bat?
  [Lewis: What Experience Teaches]
 8.