Argumentace

je podle jedné z definic "verbální sociální rozumovou aktivitou zaměřenou na zvýšení přijatelnosti kontroverzního tvrzení prostřednictvím zdůraznění souboru propozic sloužících k ospravedlnění daného kontroverzního tvrzení racionálním sudím". Argumentace je instancí kritického myšlení: jde o přemýšlení, jež zahrnuje hledání důvodů pro podporu jistého tvrzení. Čím se filozof odlišuje od běžného, zdravého smrtelníka? Filozof vyniká schopností brát do úvahy pro i proti; ovládá umění nalézat, třídit a hodnotit důvody; je to ryzí intelektuál: je drzý, důsledný a důvtipný. Co si budeme nalhávat, my filozofové jsme vesměs fušeři, jsme-li však v něčem odborníky, pak v právě v kritickém myšlení a v argumentaci.

Sylabus:

 1. kritické myšlení a stereotypy
 2. parafráze
 3. rekonstrukce argumentu
 4. formální logika
 5. neformální logika
 6. pragmadialektika
 7. vybraná neformální schémata
 8. vybrané paralogismy
 9. základy odborného textu

Filmy:

 • Wag the Dog
 • Thank You for Smoking
 • Český sen
 • Rocket Science
 • The Great Debaters